Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka
w Paszkówce

34-113 Paszkówka, tel/fax: (033) 879-30-47

Inicjatywy i projektyAktywnie po zdrowie

SP Paszkówka Przeprowadzone działania o zdrowiu w roku szkolnym 2010/2011

W ramach edukacji zdrowotnej klasy młodsze przystąpiły do ogólnopolskiego programu „5 porcji warzyw, owoców lub soku”. Program realizowany był przez cały rok szkolny. W ramach tego programu zostały przeprowadzone 2 ankiety w klasach młodszych, badające wiedzę na temat spożywania warzyw, owoców i soków. Rodzice otrzymali broszury, a dzieci książeczki „Super-Piątka”. Zostały zrealizowane cztery lekcje we wszystkich klasach młodszych. Lekcja 1 – Super-Piątka, lekcja 2 – Zdrowa zima, lekcja 3 – Wiosenne smaki, lekcja 4 – Rodzinny piknik. Nauczyciel opiekun wysłał raport z przeprowadzonych działań, dokumentację zdjęciową i prace plastyczne promujące program „5 porcji warzyw, owoców lub soku”. W ramach realizowanych lekcji, dzieci pod kierunkiem nauczyciela przygotowały gazetki promujące program i spożywanie warzyw, owoców lub soków. Oprócz tego programu, realizowany był projekt „Odżywiamy się zdrowo”. W tym projekcie wzięły udział klasy młodsze i starsze. Klasy starsze wykonały piramidę zdrowego odżywiania się oraz prezentację dla wszystkich uczniów. W ramach tego projektu uczniowie przygotowali inscenizację na temat zdrowego odżywiania „Stajesz się tym co jesz”, klasy młodsze przygotowały różne sałatki i kanapki. Dzieci młodsze wykonały dużą piramidę zdrowego odżywiania i przygotowały przedstawienie „Spór o ważności owoców nad warzywami”. Od II semestru uczniowie klas I-III otrzymywali świeże owoce i warzywa na przerwach. Głównym celem programu „5 porcji warzyw, owoców lub soku” było przekonanie dzieci, że jedzenie warzyw i owoców oraz picie soków jest ważne i zdrowe. Myślę, że cel ten został osiągnięty.

Rok szkolny 2011/2012 - Aktywnie po zdrowie

Szkoła Podstawowa im. A. Kucharczyka w Paszkówce włączyła się czynnie do ogólnopolskiego konkursu „Aktywnie Po Zdrowie”. Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska pod patronatem Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu i Turystyki, IZŻ, SGGW oraz AWF. Program powstał w trosce o zdrowie młodego pokolenia. Ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Jest adresowany do uczniów klas I-III, ale również do nauczycieli, opiekunów i rodziców. Do programu tego przystąpiła klasa II pod opieką pani mgr Danuty Kubaszewskiej. Głównym celem programu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania. „Aktywnie Po Zdrowie” jest jednym z najważniejszych programów edukacyjnych. Jego celem jest przede wszystkim obszerna i kompleksowa edukacja dotycząca zdrowego stylu życia, a w szczególności zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Konkurs jest podzielony na trzy etapy: etap I-jesienny, etap II-zimowy, etap III-wiosenny. W grudniu zakończył się etap jesienny. Klasa II zajęła 19 miejsce na 375 szkół zgłoszonych do konkursu zdobywając 896 punktów. Można było zdobyć 995 punktów. Dzieci z klasy II pracowały z bardzo dużym zaangażowaniem i pasją zdobywając wiedzę dotyczącą zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia. W etapie I zostały przeprowadzone 2 zajęcia tematyczne: Dobre i złe składniki w naszym pożywieniu oraz Pijmy wodę-na zdrowie. Zostały przeprowadzone konkursy: 1. Zdobywamy odznakę Super Kucharka za najlepszą zdrową modyfikację zestawu śniadaniowego, 2. Konkurs strefa aktywności-najciekawsza gra terenowa, Konkurs 3.-Najciekawsza gazetka ścienna zachęcająca do zrezygnowania ze słodkich napojów na rzecz wody. Zostały również przeprowadzone dwa spotkania z rodzicami w ramach Form Zdrowia Dla Rodziców. Spotkanie 1: „Jak pomóc dziecku być zdrowym ?”, spotkanie 2: „Planowanie posiłków-zasady i błędy”. Nauczyciel opiekun przesłał siedem raportów, dokumentację zdjęciową z przebiegu zajęć, zdjęcia pomocy dydaktycznych wykorzystanych w trakcie zajęć. Klasa II z zapałem przystępuje do etapu II-zimowego.

Zobacz galerię zdjęć z tego wydarzenia

sppaszkowka.iap.pl

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce

Autor

Przeglądaj w najnowszej wersji swojej przeglądarki. Wszelkie prawa zastrzeżone