Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka
w Paszkówce

34-113 Paszkówka, tel/fax: (033) 879-30-47

IndywidualizacjaZajęcia

Od października w naszej szkole prowadzone są zajęcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Przyjazna szkoła – wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Brzeźnica”. Program skierowany jest do uczniów klas I- III i przewiduje następujące formy wsparcia:

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
4. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych matematyczno-przyrodniczo;

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.sppaszkowka.iap.pl

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce

Autor

Przeglądaj w najnowszej wersji swojej przeglądarki. Wszelkie prawa zastrzeżone