Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka
w Paszkówce

34-113 Paszkówka, tel/fax: (033) 879-30-47

Szkoła promująca zdrowieOpis działań z Programu Kodeks Walki z Rakiem

Sprawozdanie z realizacji działań oraz ich efektów odnoszących się do promocji Zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w Szkole Podstawowej w Paszkówce

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do programu „Promocja Zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”, celem którego jest promowaniei popularyzowanie wśród uczniów, rodziców i nauczycieli zdrowego stylu życia w tym prawidłowych nawyków żywieniowych oraz codziennej aktywności fizycznej.

Zadania jakie zostały zrealizowane w ramach promocji zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w naszej szkole:
1.Edukacja zdrowotna nauczycieli i pracowników szkoły, zapoznanie z zaleceniami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.
2. Edukacja zdrowotna rodziców, zapoznanie z zaleceniami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem na zebraniach –prelekcje i prezentacja
3. Przeprowadzenie zajęć w klasach wg przygotowanych scenariuszy dotyczących zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem
4.Wykonanie gazetek ściennych na temat zdrowia, piramidy żywienia i aktywności fizycznej dla klas młodszych i starszych
5. Dzień zdrowego odżywiania -„Zdrowo żyć, to mądrym, pięknym i silnym być”. Przygotowanie z warzyw i owoców kompozycji, które będą przypominać wszystkim o tym, co powinno znajdować się w każdym, bogatym w witaminy i składniki mineralne posiłku / jedz zdrowo – rośnij zdrowo – kanapki przygotowane przez klasy młodsze/,udział klas młodszych w akcji „ Śniadanie daje moc’’
6..Konkursy - Szkole zależy na jak najlepszym i najgłębszym dotarciu z przesłaniem do każdego uczestnika projektu, dlatego stosowane są aktywizujące formy działania. Jedną z nich są konkursy. Dziecko poprzez samodzielne działanie i rozwiązywanie problemu, wybór techniki i ocenie własnych możliwości, bardziej docenia i rozumie efekt swojej pracy. Mając na względzie różnorodność zainteresowań oraz możliwości i umiejętności oraz predyspozycje uczniów, chcąc maksymalnie wykorzystać ich potencjał, szkoła biorąc udział w projekcie zorganizowała konkurs plastyczny „Jak żyć zdrowo”
Piosenkę / nt zdrowia/, wiersz, rymowankę /nt owoców i warzyw/, komiks o zdrowiu, hasło reklamujące zdrowy styl życia, reklamę zdrowia, ułożenie gry planszowej
7.Turniej sportowy „W zdrowym ciele zdrowy duch’’
8. W szkole realizowane są takie programy jak „Owoce w szkole” i „Mleko z klasą” - Przystąpienie do programu skierowanego do uczniów klas młodszych „Owoce w szkole”, którego celem jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania. Promowanie picia mleka przez dzieci. Włączenie się po raz kolejny w ogólnopolską akcję „Mleko z klasą”.
9. Akcja „5 razy dziennie warzywa i owoce”, upowszechnianie wiedzy o warzywach i owocach − antyoksydantach, jako czynniku ochronnym przez rakiem .
10. Zachęcanie do spożywania zdrowych produktów w czasie imprez szkolnych i klasowych.
11.Rozpropagowanie właściwego stylu życia zapobiegającego nowotworom złośliwym - rozpropagowanie ulotek w środowisku lokalnym.
12.Wykonanie gazetki informacyjnej dla dzieci i rodziców - upowszechnianie zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. /profilaktyka nowotworowa/
13. Wdrażanie uczniów do aktywności ruchowej: w czasie przerw , systematyczne prowadzenie ćwiczeń śródlekcyjnych, ograniczenie zwolnień z wf, udział w turniejach i zawodach sportowych
14. Udział w akcjach ekologicznych w celu promocji postaw i zachowań przyjaznych dla środowiska oraz budowaniu świadomości proekologicznej
• sprzątanie świata „Żyjmy bez śmieci”
• zbieranie butelek plastikowych, nakrętek i makulaturysppaszkowka.iap.pl

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce

Autor

Przeglądaj w najnowszej wersji swojej przeglądarki. Wszelkie prawa zastrzeżone