Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka
w Paszkówce

34-113 Paszkówka, tel/fax: (033) 879-30-47

Szkoła promująca zdrowie"Nie pal przy mnie, proszę"

SP PaszkówkaSprawozdanie z programu „Nie pal przy mnie, proszę” realizowanego w roku szkolnym 2014/2015


W naszej szkole,został zrealizowany program edukacji antynikotynowej-„Nie pal przy mnie proszę”,który adresowany był do uczniów klas młodszych oraz ich rodziców.Jego celem było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu,zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.W ramach programu zostały przeprowadzone zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem scenariuszy dostępnych w programie edukacji antytytoniowych dla klas I-III szkół podstawowych „Nie pal przy mnie proszę”.Tematykę programu przeprowadzono w ciągu pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach:

1) Co to jest zdrowie?
2) Od czego zależy nasze zdrowie?
3) Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
4) Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?
5) Nie pal przy mnie proszę!

Na zajęciach warsztatowych zostały zastosowane metody aktywizujące,np:burza mózgów, „narysuj i napisz”-diagnoza wiedzy,ćwiczenia oddechowe, wierszyk- postać wiewiórki Wiki, krzyżówka,układanka o wiewiórce,znaczki „Nie pal przy mnie proszę”, wizualizacja i drama.
Dzieci pracowały w grupach, bardzo aktywnie.Zajęcia cieszyły się dużym zaangażowaniem ze strony dzieci,które chętnie wykonywały polecenia i zadania.Uwieńczeniem działań było przygotowanie przedstawienia „O zdrowym styu życia”i zdrowego drugiego śniadania przez naszych uczniów.Poniżej przedstawiamy zdjęcia z realizacji zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.

Zobacz galerię zdjęć z tego wydarzenia


Realizacja programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III „Nie pal przy mnie, proszę” w roku szkolnym 2013/2014

Uczniowie klas młodszych realizowali program edukacyjny „Nie pal przy mnie, proszę” Według danych szacunkowych, co roku około 4 mln polskich dzieci narażonych jest na mimowolne wdychanie dymu tytoniowego, czyli na palenie bierne. Bierne palenie ułatwia wprowadzenie dziecka w życie, w którym palenie papierosów jest normą.
Realizacja tego programu polegała na przeprowadzeniu 5 zajęć warsztatowych z uczniami według scenariuszy zajęć.

Celem głównym programu było:
• Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
• Nauka postępowania w sytuacjach wymuszonego biernego palenia.
Tematem pierwszego spotkania było „Co to jest zdrowie?”, a celem zintegrowanie grupy, uporządkowanie i poszerzenie wiadomości na temat zdrowia.
„Od czego zależy nasze zdrowie?” to tematyka drugich warsztatów, których celem było kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne zdrowie. Na trzecich zajęciach realizowałam temat: „Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?”. Celem zajęć było uświadomienie dzieciom, że same mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji.
Przekazywanie informacji o biernym paleniu.
Tematem czwartego spotkania było: „Co robić, gdy moje zdrowie jest zagrożone?”.
Głównym celem zajęć było wykształcenie u dzieci postawy gotowości do radzenia sobie w sytuacjach, gdy ich zdrowie jest zagrożone. Temat piąty, a zarazem ostatni tego programu to: „Nie pal przy mnie, proszę”. W tym przypadku celem warsztatów było wykształcenie postaw obrony przed biernym paleniem.
Zdobycie przez dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie palą przy nich papierosy.

Efekty:
• Poprzez udział w programie dzieci poszerzyły swoje wiadomości na temat zdrowia
• Dzieci zrozumiały, że ponoszą odpowiedzialność za własne zdrowie
• Zostały uświadomione, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia
• Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem
• Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie palą
Dzieci chętnie pracowały w grupach, a efektem ich pracy są plansze , które zostały zawieszone na korytarzu szkolnym.

Zobacz galerię zdjęć z tego wydarzenia

sppaszkowka.iap.pl

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce

Autor

Przeglądaj w najnowszej wersji swojej przeglądarki. Wszelkie prawa zastrzeżone