Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka
w Paszkówce

34-113 Paszkówka, tel/fax: (033) 879-30-47

UczniowieSamorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI - to wszyscy uczniowie naszej szkoły!!!


RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO - to wybrani spośród uczniów klas IV - VII przedstawiciele reprezentujący SU.

OPIEKUN SAMORZĄDU - mgr Łukasz Łasak

CELE DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

- Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
- Ukształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną.
- Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).
- Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu. - Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
- Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.
- Kształtowanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2019/2020

przewodnicząca
–Elżbieta Gonek
zastępca przewodniczącego – Martyna Medoń
sekretarz – Wiktor Szlachta

sppaszkowka.iap.pl

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce

Autor

Przeglądaj w najnowszej wersji swojej przeglądarki. Wszelkie prawa zastrzeżone