Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka
w Paszkówce

34-113 Paszkówka, tel/fax: (033) 879-30-47

Inicjatywy i projektyProjekt "Lepsza szkoła"
„ Lepsza szkoła” to projekt edukacyjny prowadzony przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe .

Szkoła realizuje projekt Lepszej Szkoły z języka polskiego. Uczestniczą w nim uczniowie klasy IV, V, VI.

Główne cele projektu to: badanie efektywności nauczania, rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej i kształcenie nauczycieli. Uczestnictwo w projekcie dzięki specjalistycznym testom daje nauczycielom możliwość badania kompetencji uczniów, porównania wyników swoich klas z wynikami uczniów w całej Polsce, zaplanowania pracy na cały rok szkolny oraz analizy osiągnięć uczniów.

Testy przeprowadzane są kilka razy w roku szkolnym, po każdym omówionym dziale, co daje możliwość badania bieżących postępów w nauce całych zespołów klasowych i pojedynczych uczniów.

Więcej informacji na temat projektu "Lepsza Szkoła" znaleźć można na stronie internetowejGdańskiego Wydawnictwa Oświatowego .

W ramach tego programu nauczyciel języka polskiego – Pani Kinga Frączek przeprowadza wśród uczniów szkoły testy sprawdzające poziom wiedzy i umiejętności z języka polskiego. Wyniki testów umieszczane są na platformie internetowej projektu, a nauczyciel otrzymuje drogą elektroniczną raporty, dzięki którym może porównać wyniki uczniów i szkoły z wynikami województwa czy kraju. Otrzymane raporty pozwalają również określić które umiejętności uczniowie opanowali na poziomie dobrym, a także te, nad którymi muszą jeszcze popracować.
Uczniowie objęci są projektem już od klasy IV aż do zakończenia edukacji w szkole podstawowej (trzy lata), dzięki czemu można porównać ich postępy, przyrost wiedzy i umiejętności na przestrzeni całego etapu edukacyjnego.

sppaszkowka.iap.pl

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce

Autor

Przeglądaj w najnowszej wersji swojej przeglądarki. Wszelkie prawa zastrzeżone