Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka
w Paszkówce

34-113 Paszkówka, tel/fax: (033) 879-30-47

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020


1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020- 2 września 2019r.

2. Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2019 r.

3. Klasyfikacja śródroczna uczniów - 22 stycznia 2020 r.

4. Ferie zimowe - 27 stycznia - 9 lutego 2020 r.

5. Wiosenna przerwa świąteczna - 9 - 14 kwietnia 2020 r.

6. Egzamin 8 klasy - 21,22,23 kwietnia 2020 r.

7. Klasyfikacja roczna i końcowa uczniów - 19 czerwca 2020 r.

8. Zakończenie zajęć w roku szk. 2019/2020 - 26 czerwca 2020 r.

9.Ferie letnie - 27 czerwca 2020 r. - 31 sierpnia 2020 r.


Zebrania z rodzicami:
- 11 września 2019 r.
- 27 listopada 2019 r.
- 23 stycznia 2020 r.
- 25 marca 2020 r.
- 3 kwietnia 2020 r.

Na podstawie & 5 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245 z dnia 05.10.2010 r.)

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce
ogłasza dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 w następujących terminach:

2 stycznia 2020 r.
3 stycznia 2020 r.
21 kwietnia 2020 r.
22 kwietnia 2020 r.
23 kwietnia 2020 r.
29 kwietnia 2020 r.
30 kwietnia 2020 r.
4 maja 2020 r.

W podanych wyżej terminach nie będą się odbywać zajęcia lekcyjne, natomiast szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez uczniów i rodziców (zgodnie z rozporządzeniem).

sppaszkowka.iap.pl

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce

Autor

Przeglądaj w najnowszej wersji swojej przeglądarki. Wszelkie prawa zastrzeżone